ตักบาตรพระ รับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 633

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการตักบาตรพระ รับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 633 ในวันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ลานขจีวรรณ


ข่าวเด่น