โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ร่วมกับหมวดวิชาคณิตศาสตร์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก 2


ข่าวเด่น