โครงการฝึกสมองกับสองมือพิชิตคณิตศาสาตร์

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดโครงการฝึกสมองกับสองมือพิชิตคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น