โครงการอบรมหลักสูตรการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้การสอนฯ

อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้การสอน โดยการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับครูอาชีสษึกษา ระดับกลาง ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น