การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น