ประชุมชี้แจงครูผู้สอนเรื่องการใช้งานโปรแกรม ศธ.02

ประชุมชี้แจงครูผู้สอนเรื่องการใช้งานโปรแกรม ศธ.02 ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น