โรงทานกล้วย กล้วย ครั้งที่ 234

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการโรงทานกล้วย กล้วย ครั้งที่ 234 ปีที่ 8 ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ลานขจีวรรณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เมนู ข้าวผัดไข่ใส่หมู, ขนมไข่หงส์


ข่าวเด่น