การยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นอย่างดี

อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นอย่างดี ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมบุรีรายา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น