มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2562

อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี2562

วันที่  24  กันยายน  2562  อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ ห้องอาหาร  Klim  Hotel  จังหวัดบุรีรัมย์  ในปี 2562  มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 11 คน


ข่าวเด่น