วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562  ให้กับครูผกากรอง  ใจเอื้อ  และครูมณีรัตน์  ยอดโต ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ โดมวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น