รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 3 อัตรา, แผนกวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 3 อัตรา, แผนกวิชาการบัญชี จำนวน 1 อัตรา, แผนกวิชาอาหารและโชนาการ จำนวน 1 อัตรา


ข่าวเด่น