วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศิกายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ นำนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเดินขบวนในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562


ข่าวเด่น