วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รับการประเมินหน่วยองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สถานศึกษาขนาดใหญ่

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ได้รับการประเมินหน่วยองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สถานศึกษาขนาดใหญ่ คณะกรรมการประเมิน ระดับกลุ่มจังหวัด ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมบุรีรายา วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น