การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และ โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และ โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง


ข่าวเด่น