การประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562

การประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น