ตักบาตรพระรับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 640

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการตักบาตรพระ รับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 640 ในวันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานขจีวรรณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น