โครงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินการทดสอบทางการเรียนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ หน่วยที่ 6 สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ในวันศูกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์


ข่าวเด่น