-พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องใจวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรั