พิธีเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัยและขอมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัยและขอมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 ทุกแผนกวิชาและนักศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2561 ณ โรงเรียนสอนขับรถ บุ