ตักบาตรพระรับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 602

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการตักบาตรพระรับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 602 ในวันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ลานขจีวรรณ