นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนในภาวะโควิด-19

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนในภาวะโควิด-19


ข่าวเด่น