วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับครูผู้สอน

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับครูผู้สอน


ข่าวเด่น