โรงทานกล้วย กล้วย ครั้งที่ 200

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการโรงทานกล้วย กล้วย ครั้งที่ 200 ปีที่ 7 ต่อเนื่อง ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ลานขจีวรรณ เมนู ข้าวต้มหมู