นางสาวปัญฑารีย์ สำราญศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดโครงการโคกหนองนาโมเดล ให้กับเกษตรกรของจิตอาสา 904 ในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่าง บ้านกระเจา ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

นางสาวปัญฑารีย์ สำราญศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดโครงการโคกหนองนาโมเดล ให้กับเกษตรกรของจิตอาสา 904 ในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่าง บ้านกระเจา ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์


ข่าวเด่น