ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เรื่อง เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนและวันลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เรื่อง เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนและวันลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ข่าวเด่น