ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดหรือจนกว่าสถานณ์การจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ


ข่าวเด่น