กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  นางสาวปัญฑารีย์ สำราญศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านกระเจา ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์


ข่าวเด่น