สถาบันเทคโนโลยีและพณิชยการฉงชิ่งเยือนวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

ผู้บริหาร อาจารย์ จากสถาบันเทคโนโลยีและพณิชยการฉงชิ่ง เข้าเยี่ยมเยือนวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ วันที่ 17 กันยายน 2561