พิธีเข้าประจำกองและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดพิธีเข้าประจำกองและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ วันที่ 19 - 21 กันยายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดบุรีรัมย์