ตรวจผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จักประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 ดังนั้นเพื่อความถูกต้องจึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2561 ณ ห้องวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคบุรีร


ข่าวเด่น