งานมุทิตาจิต เชิดชูครูและบุคลากรผู้เเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดงานมุทิตาจิต เชิดชูครูและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 จำนวน 5 ท่าน ในวันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์