รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการบัญชี 4 อัตรา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 2 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการบัญชี 4 อัตรา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 2 อัตรา