กำหนดให้นักเรียน ระดับ ปวช.ทุกชั้นปี ทุกแผนกวิชามาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ กำหนดให้นักเรียน ระดับ ปวช.ทุกชั้นปี ทุกแผนกวิชามาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561