ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2561

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือ และชี้แจงข้อราชการ ให้รับทราบและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคาร 1 ขั้น 3