ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 2 อัตรา และแผนกวิชาการบัญชี จำนวน 4 อัตรา ผลการการสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดแนบ