ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2561

งานทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2561 วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ โดมอเนกประสงค์อินทนิล