โรงทานกล้วย กล้วย ครั้งที่ 208

โรงทานกล้วย กล้วย ครั้งที่ 208 ปีที่ 7 วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานขจีวรรณ เมนูโรงทาน ข้าวต้มกุ้ย ไข่เจียว ถั่วลิสงทอดคลุกเกลือ


ข่าวเด่น