ขอเชิญร่วมการประชุมองค์การฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับ อศจ.บร. ปีการศึกษา 2561

อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดการประชุมองค์การฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับ อศจ.บร. ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561


ข่าวเด่น