Logo

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ประเมินการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำจังหวัด

15 ส.ค. 2561 : 16:21 / 79 2516

คณะกรรมการประเมินศูนย์จากการแต่งตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าประเมินงานการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ประจำจังหวัด ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุรีรายา...

ข่าวกิจกรรม

ประกวดดนตรี ห่างไกลยาเสพติด เจแปนนิส เรโทร ซุปเปอร์ คับ

15 ส.ค. 2561 : 16:14 / 71 470

ชมรมดนตรีและนันทนาการ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ร่วมกับ บริษัทบุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด จัดโครงการ “ประกวดดนตรี ห่างไกลยาเสพติด เจแปนนิส เรโทร ซุปเปอร์ คับ” วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์...


ข่าวกิจกรรม

โรงทานกล้วย กล้วย ครั้งที่ 200

3 ส.ค. 2561 : 09:49 / 53 2031

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการโรงทานกล้วย กล้วย ครั้งที่ 200 ปีที่ 7 ต่อเนื่อง ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ลานขจีวรรณ เมนู ข้าวต้มหมู...

ข่าวกิจกรรม

ตักบาตรพระรับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 602

3 ส.ค. 2561 : 09:47 / 84 2124

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการตักบาตรพระรับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 602 ในวันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ลานขจีวรรณ...


ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัยและขอมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2561

2 ส.ค. 2561 : 15:15 / 40 1165

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัยและขอมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ปวช.1 ทุกแผนกวิชาและนักศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2561 ณ โรงเรียนสอนขับรถ บุ...

ข่าวกิจกรรม

พิธีถวายพระพรชัยมงคลทบทวนคำปฏิณาณและสวนสนามลูกเสือ

1 ส.ค. 2561 : 10:00 / 27 2022

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลทบทวนคำปฏิณาณและสวนสนามลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิ...


2021-03-11 - 2021-03-11
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ประเภท สถานศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

1900-12-22 - 1900-12-31
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เรื่อง การเปิดเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2020-02-25 - 2020-02-26
หนึ่งความภูมิใจ แชมป์หุ่นยนต์กู้ภัย 4 สมัยระดับชาติ ทีมเซราะกราวโรบอท วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

2020-02-18 - 2020-02-18
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ ปัญฑารีย์ สำราญศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

2020-02-21 - 2020-02-21
โรงทานกล้วย กล้วย ครั้งที่ 244

2020-02-21 - 2020-02-21
ตักบาตรพระ รับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 647