ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2566
ความคิดเห็น

ไฟล์ดาวน์โหลด

1 ประกาศ ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ปวช 2566.pdf 0
2 ประกาศ ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ปริญญาตรี 2566.pdf 0
3 ประกาศ ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ปวส 2566(2).pdf 0

QRCODE

ข่าวเด่น