ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
ความคิดเห็น

ไฟล์ดาวน์โหลด

1 16 สค 66 ราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพนักงานราชการ.pdf 0

QRCODE

ข่าวเด่น