รับสมัคร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2566

รับสมัคร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา  เข้าศึกษาต่อ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา  2566

กรอกข้อมูลสมัครเรียน วันที่ 11-15  มีนาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ http://admission.vec.go.th  และยื่นเอกสาร ณ แผนกวิชาที่สมัคร
22  มีนาคม  2566  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
26  มีนาคม  2566  ทดสอบความถนัดและสอบสัมภาษณ์
30  มีนาคม  2566  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
2  เมษายน  2566  มอบตัวชำระเงิน

 
ความคิดเห็น

ไฟล์ดาวน์โหลด

1 ประกาศรับสมัครรอบทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ปีการศึกษา2566.pdf 0

QRCODE

ข่าวเด่น