รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน (แผนกวิชาช่างยนต์,แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ,แผนกวิชาช่างสถาปัตย์, แผนกวิชาการจัดการ และ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์)

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน (แผนกวิชาช่างยนต์,แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ,แผนกวิชาช่างสถาปัตย์, แผนกวิชาการจัดการ และ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์)
ความคิดเห็น

ไฟล์ดาวน์โหลด

1 รับสัมครครูจ้างสอน.pdf 0

QRCODE

ข่าวเด่น