Logo
ตักบาตรพระ รับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 647

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ดำเนินโครงการตักบาตรพระ รับธรรมะยามเช้า ครั้งที่ 647 ในวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานขจีวรรณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ความคิดเห็น

QRCODE

ข่าวเด่น