ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ

 

ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2566

คลิ๊ก

ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2565

คลิ๊ก

ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2564

คลิ๊ก

ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2563

คลิ๊ก