รายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์การประกวดหุ่นยนต์ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2560

คลิ๊ก

p>รายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์การประกวดหุ่นยนต์ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

 

คลิ๊ก

รายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์การประกวดหุ่นยนต์ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562

คลิ๊ก