Logo
เรื่องใบชำระเงิน
เรื่องใบชำระเงิน
ผู้ถาม : ธนัญญา เพ็งพินิจ | อีเมล : thananyapiegpinit@gmail.com
"อยากทราบว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อเดือนของการบัญชีเท่าไหร่คะ" จากคำถามนี้ ไม่ทราบครับแล้วแต่ผู้ปกครอง... แต่ถ้าค่าเทอม ปวช ไม่ต้องชำระเพิ่มแล้วครับ ถ้า ปวส ประมาณ 4500 ครับ
ผู้ตอบ : IT | อีเมล : IT@btec.ac.th

ข้อกำหนด

  • 1. กรุณาใช้คำที่สุภาพและห้ามใช้คำหยาบ
  • 2. ห้ามโพสต์เรื่องลามกอนาจารหรือเกี่ยวกับเรื่องเพศ
  • 4. ระบบมีการบันทึก IP ของผู้ใช้
  • 5. การใส่ร้ายป้ายสีหรือหมิ่นประมาท มีความผิดตามกฏหมาย

ตอบคำถาม

บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว