ส่งข้อความหาเรา

บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ติดต่อเรา

เวลาทำการ

  • ระดับที่เปิดสอน : ปวช, ปวส, ป.ตรี
  • วัน-เวลา เปิด-ปิด : จันทร์-ศุกร์