วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562