วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ กับจังหวัดบุรีรัมย์ 5 ธันวาคม 2562